12. Valná Hromada

10. 9. 2016 o 11.00. hod

Miesto konania: Strelnica v Smolníckej Hute

REGISTRÁCIA A PLATENIE ČL.PRÍSPEVKOV OD 10.00 hod

Občerstvenie : GULÁŠ ( varí Vojto Puškáš )

Poplatok za nečlena za občerstvenie: 2,00 €/osobu

Po oficiálnej časti – voľná streľba

DOBOVÉ OBLEČENIE ŽIADÚCE Prezídium ZWS BONANZA